Sri Raama Stotram March 30th, 2013

Subha Saikumar
Aapadam Apa Hartaram Dhaataram Sarva Sampadaam
Lokabhiraamam Sriraamam Bhooyo Bhooyo Namamyaham

Aartanaa Maarti Hantaram Bheeta Naam Bheeti Naashanam

Dvishthaam Kaala Dhandan Tham Raama Chandram Namamyaham

Sannadhahah Kavachi Khadgi Chaapa Baana Dharo Yuva

Gachchan Mama Grato Nityam Ramaha Paatusa Lakshmanahah

Namaha Khodanda Hastaya Sandhi Krita Sharaya Cha

Khandi Thaakhil Daithyaaya Raamaayapa Nani Vaarinae

Raamaaya Raama Bhadraaya Ramachandraya Vaedhasae

Raghu Naatahya Naathaya Sithaayah Pathayae Namaha

Agrataha Prishtha Tashchaiva Paarshva Tashcha Mahabalau

Aakarna Poorna Dhan Vaanau Raksheetaam Rama Lakshmaanau


This entry was posted on Saturday, March 30th, 2013 under Lord Rama Slogams Lyrics. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply