Archive for the ‘Goddess Lakshmi Slogams Lyrics’ Category

March 28th, 2013

Subha Saikumar
Gopa paridakshinam neekistinamma
Govindu sannidi nakeeyavamma
Onti paridakshinam neekistinamma
Vaikunta sannidi naakeeyavamma
Rendava paridakshinam neekistinamma
Nindaaru sampadalu naakeeyavamma
Moodava paridakshinam neekistinamma
Muthaidu thanamu naakeeyavamma
Naalgava paridakshinam neekistinamma
Navadhanya raasulanu naakeeyavamma
Idava paridakshinam neekistinamma
Ayushu Idotanamu naakeeyavamma
Aarava paridakshinam neekistinamma
Athagala putrudini naakeeyavamma
Edava paridakshinam neekistinamma
Ennuni ekantha seveeyavamma
Enimidho paridakshinam neekistinamma
Yamuniche badhalu tappinchavamma
Tommidho paridakshinam  neekistinamma
Thodutha kanyalaku thodeeyavamma
Padhova paridakshinam neekistinamma
Padmakshini seva naakeeyavamma
Vidavalu padithe Ekasi maranam,
Punya Shtreelu padithe putra santhanam,
Rama Tulasi, Lakshimi Tulasi nithyam
maa inta velugai vilasillavamma.

Continue reading...


 

Shree Suktham March 28th, 2013

Subha Saikumar
Hari Om

Om Hiranya Varnaam Harineem Suvarna Raja Tasrajam

Chandram Hiranmayeem Lakshmeem Jaatavaedo Mamah Haavah.

Taam Mah Haavah Jaata vedo Lakshmee Manapa Gaamineem

Yasyaam Hiranyam Vindaeyam Gaa Mash Vam Purushaa Naham.

Ashva Poorvaam Ratha Madhyaam Hastinaada Prabhodhineem 

Shriyam Devi Muphah Vayey Shrir Maa Devir Jushaa Tam.

Kaam Sosmitaam Hiranya Praakaaraam 

Aarthraam Jwalanteem Truptaam Taarp Payanteem

Padmey Sthitaam Padma Varnaam Taami Hophah Vayey Shriyam.

Chandraam Prabhaasam Yasha Saa Jwalantim Shriyam Lokaey 

Deva Jushttaa Muthaaraam Taam Padminee Meem Sharanam Aham Prapadyaey 

Aa Lakshmeer May Nashya Taam Twaam Vrunoey.

Aaditya Varnaey Tapaso Dhi Jaato Vanas Pathis Tava Vruksho Tha Bilvah: 

Tasya Phalaani Tapasa Nu Dantu Maayaan Ta Raayaachcha Baahyaa Lakshmih:

Upaitu Maam Daevasakhah: Kirtichcha Mani Naasahah: 

Praathur Bhootos Miraash Traeysmin Keerti Mruddhim Thathaa Thumaey.

Kshutpi Paasaa Malaam Jaeyshttaa Ma Lakshmeem Naashayaam Yaham

Aabhooti Masam Ruddhim Cha Sarvaam Nirnutha Maey Gruhaat.

Gandhad Waaraam Duraa Dharshaam Nitya Pushttaam Karee Shineem

Eeshwareeigum Sarvabhoothanaam Thaami Hopah Vayey Shriyam.

Mansah Kaama Maa Kootim Vaachas Satyama Seemahi

Pashunaam Roopa Man Nasya Mayi Shrih Shraya Thaam Ya Shah:

Karda Maeynah Prajaa Bhootha Mayi Sambhava Kardama

Shriyam Vaasaya Maey Kulaey Maataram Padma Maalineem.

Aapah Srujantu Snighthaani Chikleetha Vasa Maey Gruhaey

Ni Cha Deveem Maataram Shriyam Vaasaya Maey Kulaey.

Aardraam Push Karineem Pushttim Pingalaam Padma Maalineem

Chandraam Hiranmayeem Lakshmeem Jaata Vaedo Mamah Haavah.

Aardraam Yah Karineem Yastteem Suvarnnaam Hema Maalineem
Sooryaam Hiranmayeem Lakshmeem Jaata Vaedo
 Mamah Haavah

Taam Mah Haavaha Jaata Vaedo Lakskmee Manapa Gaamineem
Yasyaam Hirannyam Prabhootam Gaavo Daasyoshvaan Vindaeyam Purushaan Aham

Yah Shusih Prayato Bhootvaa Juhu Yaadaj Yaman Vaham
Shriya Panchadasharchcham Cha Shreekaamah Sathatham Japet 

Aanandha Karthamachchaiva Sikleetha Ithi Vichruthah:

(Ra)Shayasthae Thriyah: Purthaas Swayam Sridevi Dhaevatha

Padmaasanae Padma Uuroo Padmaakshi Padma Sambhavae
Twam Maaham Bhajasva Padmaakshi Yaena Sawkhyam Labhaamyaham 

AshvaDaayi GhoDaayi DhanaDaayi MahaaDhanae
Dhanam Mae Jushataam Devim Sarva KaamaamchCha Siddhayae

Putra Pautra Dhanam Dhaanyam Hastyash Vaathi Vigoratham
Prajaanaam Bhavasi Maataa Aayushmantam Karoethu Maam

Chandraabham Lakshmee Meesaanaam Sooryaabham Shriyameeshvareem

Chandra Sooryaagni Varnaabhaam Sri Maha Lakshmi Muphasmayae


Dhana Magnir Dhanam Vaayur Dhanam Sooryoe Dhanam Vasuh:
Dhana Mindroe Brhuaspatir Varunam Dhana Maschutae 


Vainataeya Somam Pibha Somam Pibathu Vrutrahaah
Somam Dhanasya Somino Mahyam Dhathaathu Sominah

Na Krodho Na Cha Maatsaryam Na Loebho Naashubhaa Matih
Bhavanti Kruta Punnyaanaam Bhaktaanaam Shree Suktham Japaet Sadaa 

Varshantu Te Vibhaavari Divo Apphrasya Vidyutah
Rohanthu Sarva-Beejaanya Va Brahma Dwisho Jahi 

Padma Priyae Padmini Padma Haste Padmaalayae Padma Dalaayataakshi
Vishva Priyae Vishnu Manoe Nukoolae Twat Paada Padmam Mayi Sanni dhatsva 

Yaa Saa Padmaasanasthaa Vipula Katithatee Padma Patraayathaakshi
Gambheeraa Vartha Naabhih Sthanaphara Namithaa Shubhra Vastrot Tariyaam 

Lakshmeer Divyair Gajaendrair Manni Ghana Khacitais Snaapithaa Haema Kumbhaih 

Nityam Saa Padma Hastaa Mama Vasthu Gruhae Sarva Maanggalya Yuktaa

Lakshmeem Ksheera Samudra Raaja Tanayaam Shrirangga Dhaamaeshvareem
Daasee Bhootha Samasta Deva Vanithaam Lokaika Deepaankuraam 

Shreeman Manda Kataaksha Laptha Vibhava Brahmaendra Gangaadharaam
Twaam Trai Lokya Kuttumbineem Sarasijaam Vandae Mukunda Priyaam 

Siddha Lakshmeer Moksha Lakshmeer Jaya Lakshmees Saraswati
Shri Lakshmeer Vara Lakshmeechcha Prasannaa Mama Sarvathaa

Varaangkushau Paashama bheethi Mudraam Karair Vahanteem Kamalaasanasthaam
Baalaarkha Khoti Pratibhaam Tri Naettraam Bhajae Hamaadyaam Jagadeeshwareem Twaam 

Sarva Mangala Maangalye, Shive Sarvaartha Saadhike

Sharanye Tryambake Devi, Naaraayani Namostute

Naaraayanni Namostute Naaraayanni Namostute

Sarasija Nilayae Saroja Hastae Dhavalataraam Shukha Gandha Maalya Shobhae
Bhagavati Hari Vallabhae Manognyae Tri Bhuvana Bhoothi Kari Praseedha Mahyam 

Vishnu Patneem Kshmaam Deveem Maadhaveem Maadhava Priyaam
Vishnoh Priya Sakheem Deveem Namaam Yach Yuta Vallabhaam

Om Mahaalakshmi Cha Vidmahae 

Vishnu Patni Cha Dheemahi
Tannoh Lakshmih Prachodayaat 

Shree Varchas Yamaayuss Yamaarogya Mavidhaat

Pavamaanam Mahiyate Dhanam Dhaanyam

Pashum Bahu Putra Laabham Shata Samvat Saram

Deergha Maayuh Runa Rogaathi Daaridrya Paapa Kshuda

Pamrutyavah Bhaya Shoka Manasthaapaa Nashyantu Mama Sarvadaa 

Shriyae Jaatha Shriya Aaniryaaya

Shriyam Vayoe Jarithrupyoe Thathaathu

Shriyam Vasaanaa Amruthathvamaayan

Bhajanthi Satyaah Savithaa Vithathyun

Shriya Aevainam Thachchriyaamaathathaathi

Santhathamruchaa Vashaitkruthyam

SAnthaththam Santheeyathae Prajhaya Pasubhih:


Ya Aevam Vaedha


Om Mahaa Devyai Cha Vidmahe 

Vishnu Patni Cha Dheemahi
Tanno Lakshmih Prachodayaat

Om Shaantih Shaantih Shaantih Continue reading...


 

Sri Astalakshmi Stutih: March 13th, 2013

Subha Saikumar
Dhana Lakshmi

Yaa Devi Sarvabhoothaesu Pushti Roopaena Samasthitha

Namasthasmai Namasthasmai Namasthasmai Namo Namah

Vidhya Lakshmi

Yaa Devi Sarvabhoothaesu Bhudhi Roopaena Samasthitha

Namasthasmai Namasthasmai Namasthasmai Namo Namah

Dhaanya Lakshmi

Yaa Devi Sarvabhoothaesu Kshootha Roopaena Samasthitha

Namasthasmai Namasthasmai Namasthasmai Namo Namah

Veera Lakshmi

Yaa Devi Sarvabhoothaesu Trithi Roopaena Samasthitha

Namasthasmai Namasthasmai Namasthasmai Namo Namah

Sowbhaagya Lakshmi

Yaa Devi Sarvabhoothaesu Mushti Roopaena Samasthitha

Namasthasmai Namasthasmai Namasthasmai Namo Namah

Santhaana Lakshmi

Yaa Devi Sarvabhoothaesu Maatru Roopaena Samasthitha

Namasthasmai Namasthasmai Namasthasmai Namo Namah

Kaarunya Lakshmi

Yaa Devi Sarvabhoothaesu Dhayaa Roopaena Samasthitha

Namasthasmai Namasthasmai Namasthasmai Namo Namah

Maha Lakshmi


Yaa Devi Sarvabhoothaesu Lakshmi Roopaena Samasthitha

Namasthasmai Namasthasmai Namasthasmai Namo Namah

Continue reading...


 

Sri Mahalakshmi Stuthi October 30th, 2012

Subha Saikumar
Aadhi Lakshmi Namasthestu Para Brahma Swaroopini
Yaso Dehi Danam Dehi  Sarva Kamamscha Dehi May


Santhana Lakshmi Namasthesthu Puthra Pouthra Pradhayini

Puthran Dehi Danam Dehi Sarva Kamamscha Dehi May


Vidhya Lakshmi Namasthesthu Brahma Vidhya Swaroopini

Vidhyam Dehi Kalam Dehi Sarva Kamamscha Dehi May


Dhana Lakshmi Namasthesthu Sarva Daridriya Nasini

Dhanam Dehi Sriyam Dehi Sarva Kamamscha Dehi May


Dhanya Lakshmi Namasthesthu Sarvaabharana Bhooshithe

Danyam Dehi Danam Dehi Sarva Kamamscha Dehi May


Medha Lakshmi Namasthesthu Kali Kalmasha Nasinine

Pragnam Dehi Sriyam Dehi Sarva Kamamscha Dehi May


Gaja Lakshmi Namasthesthu Sarva Deva Swaroopini

Aswamscha Gokulam Dehi   Sarva Kamamscha Dehi May.                       


Veera Lakshmi Namasthesthu Parashakthi Roopini

Veeryam Dehi Balam Dehi Sarva Kamamscha Dehi May


Jaya Lakshmi Namasthesthu Sarva Karya Jaya Pradhe

Jayam Dehi Shubham Dehi Sarva Kamamscha Dehi May


Bhagya Lakshmi Namasthesthu Soumanglya Vivardhani

Bhagyam Dehi Sriyam Dehi Sarva Kamamscha Dehi May


Keerthi Lakshmi Namasthesthu Vishnu Vaksha Sthala Sthithe

Keerthim Dehi Sriyam Dehi Dehi Sarva Kamamscha Dehi May


Arogya Lakshmi Namasthesthu Sarva Roga Nivarini

Ayur Dehi Sriyam Dehi Dehi Sarva Kamamscha Dehi May


Sidha Lakshmi Namasthesthu Sarva Sidhi Pradhayini

Sidhim Dehi Sriyam Dehi Sarva Kamamscha Dehi May


Soundarya Lakshmi Namasthesthu Sarva Alangara Shobhithe

Roopam Dehi Sriyam Dehi Sarva Kamamscha Dehi May


Samrajya Lakshmi Namasthestu Bhukthi Mukthi Pradayini

Moksham Dehi Sriyam Dehi Sarva Kamamscha Dehi May


Mangale Mangala Dhare Mangalye Mangala Pradhe

Mangalartham Mangalesi Mangalyam Dehi May Sada


Sarva Mangala Mangalye Shive Sarvartha Sadhake

Saranye Triambike Devi Narayani Namosthuthe


Shubham Bhavathu Kalyani Ayur Arogya Sampadham

Mama Shathru Vinasaya Deepa Jyothi Namosthuthe


Continue reading...


 

mahalakshmi stuthi October 30th, 2012

Subha Saikumar
Aadhi Lakshmi namosthestu , para brahma swaroopini,
Yaso dehi , danam dehi , sarva kamascha dehi may.                           1
Santhana Lakshmi namosthesthu , puthra pouthra pradhayini,
Puthran dehi, danam dehi, sarva kamscha dehi may.                              2
Vidhya Lakshmi namosthesthu , Brahma vidhya swaroopini,
Vidhyam dehi, kalam  dehi , sarva kamascha dehi may.                           3
Dhana Lakshmi namosthesthu, sarva daridrya nasini,
Dhanam dehi, sriyam dehi , sarva kamascha dehi may.                           4
Dhanya Lakshmi Namosthesthu, Sarva abharana bhooshithe,
Danyam dehi, danam dehi , sarva kamascha dehi may.                           5
Medha Lakshmi namosthesthu , kali kalmasha nasini,
Pragnam dehi, sriyam dehi, Sarva kamamscha dehi may.                         6
Gaja Lakshmi namosthesthu , sarva deva swaroopini,
Aswamscha gokulam dehi,   sarva kamascha dehi may.                             7
Veeralashmi Namosthesthu parashakthi roopini,
Veeryam dehi balam dehi, sarva kamascha dehi may.                                 8
Jaya Lakshmi namosthesthu, sarva karya jaya pradhe,
Jayam dehi, shubham dehi,  sarva kamascha dehi may.                                   9
Bhagya  Lakshmi namosthesthu Soumanglya vivardhani,
Bhagyam dehi  sriyam dehi  sarva kamascha dehi may.                                   10
Keerthi Lakshmi namosthesthu , Vishnu vaksha sthala sthithe,
Keerthim dehi, sriyam dehi, dehi  sarva kamascha dehi may.                            11
Arogya Lakshmi namosthesthu, Sarva roga nivarini,
Ayur dehi, sriyam dehi, dehi  sarva kamascha dehi may.                                   12
Sidha Lakshmi namosthesthu, sarva sidhi pradhayini,
Sidhim dehi, sriyam dehi, sarva kamamscha dehi may.                                        13
Soundarya Lakshmi Namosthesthu, sarvalangara shobhithe,
Roopam dehi, sriyam dehi, sarva kamamscha dehi may.                                        14
Samrajya Lakshmi namosthestu , bhukthi, mukthi pradayini,
Moksham dehi, sriyam dehi, sarva kamamscha dehi may.                                        15
Mangale, mangaladhare, mangalye , mangalapradhe,
Mangalartham mangalesi, mangalyam dehi may sada.                                   16
Sarva mangala mangalye, Shive, sarvartha sadhake,
Saranye triambike Gowri narayani namosthuthe.                                             17
Shubham bhavathu kalyani, ayur arogya sampadham,
Mama shathru vinasaya deepa jyothi namosthuthe.                                         18

Continue reading...


 

Sri Meenakshi Stotram October 30th, 2012

Subha Saikumar
Sri vidhye, shiva vama bhaga nilaye, sri rajarajarchithe,
Sri nadhadhi guru swaroopa vibhave, chinthamani peedike,
Sri vani giri janthamgri kamala, sri shambhavi, sri shive,
Madhyahne malayadwajadhipa suthe, maam pahi meenambike.                             
Chakrasthe chapale chara charajagannadhe jagat poojithe,
Aarthalivaradhe, natha abhayakare, vakshoja bharanwidhe,
Vidhye Veda kala mouli vidhithe vidhyllatha vigrahe,
Matha poorna sudha rasardhra hrudhaye,Maam pahi meenambike.                                  
Kodeeranga rathna kundala dhare kodanda bananchithe,
Koka kara kucha dwayo parilasad pralambha haranchithe,
Sinja noopura pada sarasa mani sri pada kalamkruthe,
Madaridrya bhujanga garuda khage, Maam pahi meenambike.                                            
Brahmesachyutha gheeyamana charithe prethasanantha sthithe,
Pasaod ankusa  chapa bana kalithe balendu choodanchithe,
Bale bala kuranga lola nayane, balarkka kodyujjwale,
Mudhradhitha daivathe munisuthe , maam pahi meenambike.                                                 
Gandharwamara yaksha pannaga nuthe gangadharalingithe,
Gayathri garudasane kamalaje sushyamale susthire,
Khathhethe khaladhara pavaka shike khadhyotha kotyujjwale,
Manthraradhitha daivathe munisuthe , maam pahi meenambike.                                                   
Nadhe Narada dumbaradhya vinuthe nadanda nadathmike,
Nithye neela lathathmike nirupame neevara sukhopame,
Kanthe, kamakale kadamba nilaye, kameshwaranga sthithe,
Mad vidhye madabheeshta kalpa lathike , maam pahi meenambike.                                              
Veena nada nimeelithathardha nayane, visrastha choolibhare,
Thamboolaruna pallavadharayuthe thadanga haranwithe,
Syame Chandra kalavathamsa kalithe, kasthurika phalike,
Poone Poona kalabhi rama vadane. Mamm pahi meenambike.                                                      
Shabdha brahma mayi, characharamayi, jyothirmayee vaagmayi,
Nithyanandamayi, niranchanamayi, thathwamayi chinmayi,
Thathwatheethamayi parathpara mayi mayamayi sreemayi,
Sarvaisvaryamayi sadshuvamayi, maama pahi meenambike.                                                             

Continue reading...


 

Thulasi Stotram (Tamil) October 2nd, 2012

Saikumar Kuppusamy
Srimath Thulasiyamma Thiruve Kalyaniamma
Velli Kizhamai Thannil Vilangukindra Mathave
Chevvai Kizhamai Thanil Chezhikka Vanda Chendiruve
Thayare Undan Thal Inayil Naan Paninden.                                   
Pachai Pasumayulla Thulasi Namasthe
Parimalikkum Moola Kozhunde Namasthe
Arpa Pirappai Thavirppay  Namasthe
Ashta Aisvaryam Alippay Namasthe.                                                 
Hariyudaya Devi Azhagi Namasthe
Amaintharkku Inbam Alippay Namasthe
Vana Malai Yenum  Maruve  Namasthe.
Vaikunda Vasiyudan Magizhvay Namasthe
Anbudane Nalla Arum Thulasi Kondu Vandu
Brindai Enum Mannil Mel Nattu Magizhndu Nalla Neeruttri
Mutrathil Thaan Valarthu Muthu Pol  Kolamittu
Chengavi Chuthum Ittu Thiruvilakkum Yettrii Vaithu                          
Pazhangaludan Thengayum  Thambulam Thattil Vaithu
Pushapangalai Chorindu Poojitha Pergalukku
Yenna Palan Yendru  Hrishikesar Thaan Ketka
Mangalamana Thulasi Magizhndu Thane Uraippal.
Mangalami Yennai Vaithu Magizhndu Upasithavargal
Thee Vinyai Pokki  Chiranda Palan Naan Alippen
Arum Piniyai Neeki  Ashta Aiswaryam Naan Alippen
Daridrathai Neeki Selvatthai Naan Koduppen      
Putthiran Illavathavarku  Puthira Bhagayam Naan Alippen
Kanniyargal Poojai Seydhal  Nalla Kanavarai Kootuvippen
Grahasthargal Poojai Seydhal Keerthi Yudan Vazha Vaippen
Bhakthargal Poojai Seydhal Moksha Padam Koduppen. 
Kodi Karaam Pasuvai Kandrudane Kondu Vanthu
Kombukku Pon Amaithu  Kulambukku Velli Katti
Gangai Karai Thanile  Grahana Punya Kalathil
Valuruvi Anthanarkku Maha Danam Seydha Palan                                
Nan Alippen Sathiyam Yendru Nayagiyum Chollalume
Appadiye Yakavendru Thirumal Arikkai Ittar
Ippadiye Anbudane Yettri Thozhuthavargal
Arpudamai Vazhnthiduvar Ma Devi Than Arulal.                                     
Thaye Jagan Maatha Adiyal  Seykindra Poojaiyai
Aeetru Kondu Adiyar Seytha Sakal Pavangaliyum
Mannithu Kaathu Rakshithu Korum Varangalai Koduththu
Anugraham Seyya Vendum Thulasi Maathavae

Continue reading...


 

Thulasi Stotram (Tamil) October 2nd, 2012

Subha Saikumar
Srimath Thulasiyamma Thiruve Kalyaniamma
Velli Kizhamai Thannil Vilangukindra Mathave

Chevvai Kizhamai Thanil Chezhikka Vanda Chendiruve

Thayare Undan Thal Inayil Naan Paninden.                                   


Pachai Pasumayulla Thulasi Namasthe

Parimalikkum Moola Kozhunde Namasthe

Arpa Pirappai Thavirppay  Namasthe

Ashta Aisvaryam Alippay Namasthe.                                                 


Hariyudaya Devi Azhagi Namasthe

Amaintharkku Inbam Alippay Namasthe

Vana Malai Yenum  Maruve  Namasthe.

Vaikunda Vasiyudan Magizhvay Namasthe


Anbudane Nalla Arum Thulasi Kondu Vandu

Brindai Enum Mannil Mel Nattu Magizhndu Nalla Neeruttri

Mutrathil Thaan Valarthu Muthu Pol  Kolamittu

Chengavi Chuthum Ittu Thiruvilakkum Yettrii Vaithu                          


Pazhangaludan Thengayum  Thambulam Thattil Vaithu

Pushapangalai Chorindu Poojitha Pergalukku

Yenna Palan Yendru  Hrishikesar Thaan Ketka

Mangalamana Thulasi Magizhndu Thane Uraippal.


Mangalami Yennai Vaithu Magizhndu Upasithavargal

Thee Vinyai Pokki  Chiranda Palan Naan Alippen

Arum Piniyai Neeki  Ashta Aiswaryam Naan Alippen

Daridrathai Neeki Selvatthai Naan Koduppen      


Putthiran Illavathavarku  Puthira Bhagayam Naan Alippen

Kanniyargal Poojai Seydhal  Nalla Kanavarai Kootuvippen

Grahasthargal Poojai Seydhal Keerthi Yudan Vazha Vaippen

Bhakthargal Poojai Seydhal Moksha Padam Koduppen. 


Kodi Karaam Pasuvai Kandrudane Kondu Vanthu

Kombukku Pon Amaithu  Kulambukku Velli Katti

Gangai Karai Thanile  Grahana Punya Kalathil

Valuruvi Anthanarkku Maha Danam Seydha Palan                                


Nan Alippen Sathiyam Yendru Nayagiyum Chollalume

Appadiye Yakavendru Thirumal Arikkai Ittar

Ippadiye Anbudane Yettri Thozhuthavargal

Arpudamai Vazhnthiduvar Ma Devi Than Arulal.                                     


Thaye Jagan Maatha Adiyal  Seykindra Poojaiyai

Aeetru Kondu Adiyar Seytha Sakal Pavangaliyum

Mannithu Kaathu Rakshithu Korum Varangalai Koduththu

Anugraham Seyya Vendum Thulasi MaathavaeContinue reading...


 

Lakshmi Small Slogams September 27th, 2012

Saikumar Kuppusamy
Sri Lakshmi Gayatri
OM Mahadevyai Cha Vidmahe
Vishnupatnyai Cha Dheemai
Tanno Lakshmih Prachodayat 

Continue reading...


 

Lakshmi Small Slogams September 27th, 2012

Subha Saikumar
Sri Lakshmi Gayatri

Om Mahadevyai Cha Vidmahe

Vishnupatnyai Cha Dheemai

Tanno Lakshmih Prachodayat To Get Lakshmi Kataaksham:


Om Sreem Kleem Hreem Sreem

Mahalakshmiyay Kamala Thaaraniyay

Simma Vaahiniyay Dhanaakarshiniyay Swaaha

Continue reading...