Archive for the ‘Everyday Slokas Lyrics’ Category

Vilakku Vazhipaadu/Thiruvilakku Archanai March 11th, 2013

Subha Saikumar
 1. Om Shivaaya Namah
 2. Om Shiva Shakthiyae Namah
 3. Om Ichcha Sakthiyae Namah
 4. Om Kriya Sakthiyae Namah
 5. Om Swarna Swaroopiyae Namah
 6. Om Jyothi Lakshmiyae Namah
 7. Om Deepa Lakshmiyae Namah
 8. Om Maha Lakshmiyae Namah
 9. Om Dhana Lakshmiyae Namah
 10. Om Dhaanya Lakshmiyae Namah
 11. Om Dhairya Lakshmiyae Namah
 12. Om Veera Lakshmiyae Namah
 13. Om Vijaya Lakshmiyae Namah
 14. Om Vidhya Lakshmiyae Namah
 15. Om Jaya Lakshmiyae Namah
 16. Om Vara Lakshmiyae Namah
 17. Om Gaja Lakshmiyae Namah
 18. Om Kaama Valliyae Namah
 19. Om Kaamakshi Sundariyae Namah
 20. Om Subha Lakshmiyae Namah
 21. Om Raja Lakshmiyae Namah
 22. Om Gruha Lakshmiyae Namah
 23. Om Sidha Lakshmiyae Namah
 24. Om Seetha Lakshmiyae Namah
 25. Om Thripura Lakshmiyae Namah
 26. Om Sarvamangala Kaaraniyae Namah
 27. Om Sarva Dukha Nivaraniyae Namah
 28. Om Sarvaanga Sundariyae Namah
 29. Om Sowbhagya Lakshmiyae Namah
 30. Om Navagraha Dhayinae Namah
 31. Om Andar Naayaghiyae Namah
 32. Om Alankaara Naayaghiyae Namah
 33. Om Aanandha Swaroopiyae Namah
 34. Om Akilaanda Naayaghiyae Namah
 35. Om Brahmaanda Naayaghiyae Namah

Continue reading...


 

Thiru Vilakku Stotram February 11th, 2013

Subha Saikumar
Vilakkae Thiruvae Vaendhan Udan Pirappae
Jyothi Vilakkae Sridevi Pennmaniyae
Andhi Vilakkae Alankara Kannmaniyae
Kanchi Vilakkae Kamakshi Deviyare

Pasumpon Vilaku Vaithu Panchu Thiri Pottu
Kulam Pol Neyyai Vittu Kolamudan Yaetri Vaithaen
Pottu Mittaen Kunkumatthal Poomalai Sooti Vaithaen
Yetrinaen Nei Vilakku Enthan Kudi Vilanga

Vaithaen Thiruvilakkai Maaligaiyil Thaan Vilanga
Maaligaiyil Jothi Ulla Mathavai Kandu Kondaen
Mangalya Pichai Madi Pichai Thaarum Amma
Santhana Pichaiyudan Dhanangalayum Thaarum Amma

Petti Niraya Bhushanangal Thaarum Amma
Kottagai Niraya Pasu Maadu Thaarum Amma
Pughazhudambai Thandu Endhan Pakkathil Nillum Amma
Agathazhivai Thandhu Enthan Agathinilae Vazhum Amma

Saevi Thozhudunindraen Devi Vadivam Kandaen
Vajra Kiridam Kandaen Vaidoorya Maeni Kandaen
Muthu Kondai Kandaen Muzhu Pachai Malai Kandaen
Saviri Mudi Kandaen Thazaimadal Chuzha Kandaen

Pinnal Azhagu Kandaen Pirai Pola Netri Kandaen
Chanthudan Netri Kandaen Thaayaar Vadivam Kandaen
Kurukidum Netri Kandaen  Kovai Kani Vaizhum Kandaen
Senthamarai Poomadal Pol Sevi Irandum Kandu Kondaen

Senbhaga Poopol Thirumookkum Kandu Kondaen
Maarbil Pathakkam Minna Malai Asaya Kandaen
Kaalil Silambhu Konja Kalazhi Peezhi Kandaen
Pattadai Than Udutha Padai Irandum Kandu Kondaen

Mangala Nayagiyae Unnai Manam Kulira Kandu Kondaen
Anbae Arun Thunayae Unnai Adaintha Endhanukku
Vandha Vinai Agartri Maha Bhagyam Thantharulvai
Thanthai Thai Piravi Neeyae Tharkakkum Rakshagi Neeyae

Andharthirku Udavi Seyyum Adaaramaanaval Neeyae
Undhanayae Uravaga Nambhi Uttrarai Kai Vittaen Thayae
Santhaanam Sowbhagyam Alitthu Sakthikalum Saevaigalum Enakkarulvai
Bhaktiulla Manitharukkae Para Devi Krupayudan Arulvai

Continue reading...


 

Sri Guru Paaduka Stotram January 17th, 2013

Subha Saikumar
Anantha Samsara Samudhra Thara Nau Kayi Thabhyam Guru Bhakthi Thabhyam
Vairagya Samraj Yadha Pooja Nabhyam Namo Namah: Sri Guru Paadukhabyam.

Kavithva Varaasi Ni Saga Rabhyam Dour Bhagya Davam Budha Maali Kabhyam

Dhoori Krutha Nam Ravi Pathi Thabhyam Namo Namah: Sri Guru Paadukhabyam.

Nathaa Yayo Sri Patitam Samiyu Kada Chidap Yasu Daridra Varyaa

Mookas Cha Vachas Pathitham Hi Thabhyam Namo Namah: Sri Guru Paadukhabyam

Naleeka Neekasa Pada Hri Thabhyam Nana Vimohadhi Nivari Kabyam

Nama Janaa Bheesh Tathathi Pradhabhyam Namo Namah: Sri Guru Paadukhabyam.

Nrupali Moulee Braja Rathna Kaanthi Sarid Dha Raja Jjasha Kanya Kabhyam

Nrupad Va Dhabhyam Natha Loka Pankhthe Namo Namah: Sri Guru Paadukhabyam.

Pa Pandha Kaa Raarka Param Parabhyam Tha Pathrya Heendra Kha Geswa Rabhyam

Jad Yadhi Sam Soshana Vada Veebhyam Namo Namah: Sri Guru Paadukhabyam.

Shamadhi shatka Pradha Vaibha Vabhyam Samadhi Dhana Vruatha Deeksi Thabhyam

Rama Dhava Deegra Sthirha Bhakthi Dabhyam Namo Namah: Sri Guru Paadukhabyam.

Swarcha Parana Makhileshta Thabhyam Swaha Sahayaksha Durn Darabhyam

Swantha Chad Bhava Pradha Pooja Naabhyam Namo Namah: Sri Guru Paadukhabyam.

Kaamadhi Sarpa Vruaja Garudabhyam Viveka Vairagya Nidhi Pradhabhyam

Bhodha Pradhabhyam Drutha Moksha Thabhyam Namo Namah: Sri Guru Paadukhabyam. 

Continue reading...


 

Shanthi Mantram October 7th, 2012

Subha Saikumar
Om Saha Naa Vavatu Sahanau Bhunaktu
Saha Veeryam Kara Vaavahai

Tejas Vi Naa Vadheeta Mastu Maa Vid Vishaa Vahai
Om Shantih Shantih Shantih


Om Gannaanaam Tvaa Gannapatim Havaa Mahe
Kavim Kavee Naam Upamash Ravas Tamam
Jyessttha Raajam Brahmannaam Brahmannas Pata
Aa Nah Shrnnvan Nuutibhih Seeda Saadanam
Om Mahaa Ganapataye Namah


Om Sham No Mitrah Sham Varunah

Sham No Bhavat Varyamaa
Sham Na Indro Brihaspatih

Sham No Vishnnur Urukramah

Namo Brahmane

Namaste Vaayo

Twameva Pratyaksham Brahmaasi

Twaa Meva Pratyaksham  Brahma Vadish Yaami

Rrtam Vadissyaami
Satyam Vadissyaami

Tanmaama Vatu

Tadvaktaaram Avatu
Avatu Maam Avatu Vaktaaram.

Om Shantih Shantih Shantih


Hari Om Tat Sat Brahmarpana Mastu:

Om Puurnnam Adah Puurnnam Idam

Puurnnaat Purnnam Udachyate
Puurnnashya Puurnna Maaadaaya

Puurnnamaevaa Vashissyate
Om Shaantih Shaantih Shaantih 


Continue reading...


 

Slokas for Lighting Lamps September 28th, 2012

Subha Saikumar
1 – Deepo Jyotih Param Brahma Deepo Jyotih Janaardhanaha
Deepo Harathu Me Paapam Sandhyaa Deepa Jyothir Namo (A) Stutae

2 – Shubham Karoti Kalyaanam Aarogyam Dhanasampadaha
Shatru Buddhi Vinaas (H) Aaya Deepajyotih Namo (A) Stutae

 

3 – Suvarna Vriddhim Kurumae Gruhae Shri
Sudhaanya Vriddhim Kurumae Gruhae Shri
Kalyaana Vriddhim Kurumae Gruhae Shri
Vibhoothi Vriddhim Kurumae Gruhae Shri 

4 – Keetaa Pathangaa Mas(H)Akaashcha Vrikshaaha
Jalae Sthalae Ae Nivasanthu Jeevaaha
Dhrishtvaa Pradeepam Na Cha Janma Bhaajo
Bhavanthi Nithyam Svachaahi Vipraaha


Continue reading...


 

Daily Small Slogams/Slokas September 26th, 2012

Subha Saikumar
Slokas While Eating Food

“Brahmaarpanam Brahma Havih Brahmaagnau Brahmana Hutam,
Brahmaiva Tena Gantavyam Brahmakarmasamaadhina”


 Holy Bath Slokas


“Ganga Cha Yamuna Chaiva Godavari Saraswati,
Narmada Sindhu Kaveri Jalesmin Sannidhim Kuru”


 Bedtime Slokas


“Karacharana Krn Itam Vaakkaayajam Karmajam Vaa,
Shravananayanajam Vaa Maanasam Vaaparaadham,
Vihitamavihitam Vaa Sarvametatkshamasva,
Jaya Jaya Karunaabdhe Shriimahaadeva Shambho”


 Early Morning Slokas:


Karaagre Vasate Lakshmi Karamadhye Sarasvati,
Karamuule Tu Govinda Prabhaate Karadarshanam,
Samudravasane Devi Parvatastanamandale,
Vishhnupatni Namastubhyam Paadasparsham Kshamasva Me


 Sri Sashta Gayatri:


Om Bhutanathaya Vidmahe

Bhava Nanadhanaya Deemahe

Tannoh: Sashta Prachodayat:

 

Abhirami Andhadi:


Dhanam Tharum Kalvi Tharum Orunaalum Thalarvu Ariya

Manam Tharum Deyva Vadivum Tharum Nenjil Vanjamila

Enam Tharum Nallana Ellam Tharum Anbar Enbavarkae

Manam Tharum Poonkuzhalal Abhirami Kadai Kanngalae!


Sri RaghaVendra:


Pujyaya Ragavendraya Satyadharma Rataya Cha |

Bajatam Kalpavrukshaya Namatam Kamadhenave ||

 

Sri Hayagreevar:


 Nyanananda Mayam Devam Nirmala Spatikarkrutim

Aadaram Sarva Vidhyaanaam Hayagreevar Upasmayae

 

 Kaariya Vetri:(for success in work)


Om Jaya Cha Vijaya Chaiva Jayanthi

Chaparajitha Kupchika Kalikha Sastri

Veena Pustaka Dharini Namastute

 

Khadhan Neenki Subeeksham Pera: (to Overcome loans)


Om Haim Hrem Sreem Sree Sri Raja Rajaeshwariyae Phottri 

To Get Rid Of Disease & Get Good Health:

Om Namoh Bhagavathae Vasudaevaya
Thanvanthri Amirtha Kalasa Hasthaaya Sarva
Aamaya Naasanaaya Thrilokkia Naathaaya 
Sri Maha Vishuvae Namaha:

To Get Marry Early:

Om Thum Durgae Mama Vivaagham Satvaram Guru Guru Swaha:

Prathakshina Sloka

Yani Kani Cha Paapaani Janmaantara Kritanicha
Taani Taani Pranasyanthi Prathakshina Pathae Pathae

Prakrusta Paapa Naasaaya 

Prakrusta Pala Siththayae

Prathakshinam Karo Mithvaam

Praseetha Paramaeswara

Vignaesaaya Namah:

Aanantha Koeti Prathakshina Namaskaaraan Samarpayaami

Continue reading...