Archive for October, 2012

Sri Meenakshi Stotram(Ashtakam) October 30th, 2012

Subha Saikumar
Sri Vidhyae Shiva Vama Bhaga Nilayae Sri Rajarajarchithae

Sri Nadhadhi Guru Swaroopa Vibhavae Chinthamani Peedikae

Sri Vani Girija Nuthangri Kamalae Sri Shambhavi Sri Shivae

Madhyahne Malayadwajadhipa Suthae Maam Pahi Meenambikae.                             

Chakrasthae Chapale Chara Chara Jagannadhe Jagat Poojithae

Aarthalivaradhe Natha Abhayakare Vakshoja Pharanwidhae

Vidhyae Veda Kala Mouli Vidhithae Vidhyullatha Viggrahae

Matha: Poorna Sudha Rasardhra Hrudhayae Maam Pahi Meenambikae.                                  

Kodeeranga Rathna Kundala Dharae Kodanda Paananchithae

Koka Kaara Kucha Dwayo Parilasad Pralambhi Haaranchithae

Sinjan Noopura Paada Saara Samani Sri Padu Kalankruthae

Mad Daa Ridrya Bhujanga Garuda Khagae Maam Pahi Meenambikae.                                            

Brahmesachyutha Gheeyamana Charithae Pretha Sanan Thasthithae

Pasaod Daankusa Chapa Paana Kalithe Paalendu Choodanchithae

Paale Paala Kuranga Lola Nayane Paalarkka Kodyujjwalae

Mudhradhitha Daevathae Munisuthae Maam Pahi Meenambikae.                                               

Gandharvaamara Yaksha Pannaganuthe Gangadhara Lingithae

Gayathri Garudasanae Kamalajae Sushyamalae Susthirae

Khathhethae Khaladharu Paavaka Shikae Kadhyotha Kotyujjwalae

Manthra Radhitha Daevathae Munisuthae Maam Pahi Meenambikae.                                                   

Nadhae Narada Dumbaradhya Vinuthae Nadam Dana Dathmikae

Nithyae Neela Lathathmikae Nirupamae Neevara Sukhopamae

Kanthae Kaamakalae Kadamba Nilayae Kameshwaraanga Sthithae

Mad Vidhyae Madabheeshta Kalpa Lathikae Maam Pahi Meenambikae.                                              

Veena Nada Nimeelithaar Thayanae Visrastha Soolipharae

Thampoolaaruna Palla Vaa Dharayuthe Thadanga Haaranvithae

Syamae Chandra Kalavathamsa Kalithae Kasthuri Kha Phalikae

Poornae Poorna Kalabhi Rama Vadanae Maam Pahi Meenambikae.                                              

Shabdha Brahma Mayi Chara Chara Mayi Jyothir Mayi Vaag Mayi

Nithyananda Mayi Niran Jhana Mayi Thathva Mayi Chin Mayi

Thathva Theetha Mayi Parath Para Mayi Maayaa Mayi Sree Mayi

Sar Vaisvarya Mayi Sad Shiva Mayi Maam Pahi Meenambikae.           
      

Continue reading...


 

Sangushta Nasana Vishnu Stotram October 30th, 2012

Subha Saikumar
Narada Uvacha:-
Punardaithyam Samayantham Drushtwa Deva Savaasava

Bhaya Prakambhitha Sarve Vishnum Sthothum Prachakarmu.  


Deva Ouchu:-

Namo Mathsya Koormadhi Nana Swaroopai

Sada Bhaktha Karyodyathayarthi Hanthre

Vidhathradhi Sarga Sththi Dwamsa Harthre

Gadha Samkha Padhmadhi Hasthaya Thee Asthu.       


Rema Vallabhayasuraanaan Nihanthre

Bhujangaariyanaya Peethambaraya

Makhadhi Kriya Paka Karthre Vikarthre

Saranyaya Thasmai Nathasmo Nathasma.              


Namo Daithya Sandapitha Marthya Dukha

Chaladwamsa Dambolaye  Vishnuve They

Bhjangesathathpe  Sayanarka Chandra

Dwinethraya Thasmai Nathasmo Nathasma.            


Sangushta Nasanam Nama Sthothra Methath Padennara

Sa Kadachinna  Samgushtai Peedyathe Krupaya Hare.      

Continue reading...


 

Sri Venkateswara Vajrakavacha Stotram October 30th, 2012

Subha Saikumar
Narayanam Parabrahma Sarvakaarana Kaaranam
Prapadye Venkatesakhyaam Tadeva Kavacham Mama

Sahasra Seersha Purusho Venkatesas Sirovatu
Pranesha Prananilayaha Pranan Rakshatu Mey Harihi                                        

Aakasa Raat Sutaa Naatha Aatmanam Me Sadavatu
Deva Devottamaha Payaad Deham Mey Venkateswaraha                                        
     

Sarvatra Sarva Karyeshu Mangaam Baja Nireeswaraha
Palayen Mama Kam Karma Saphalyam Naha Prayacchatu                                        

Ya Etad Vajra Kavacha  Mabhedyam Venkates Situhu
Sayam Prataha Patennityam Mrutyum Tarati Nirbhyaha                                                

Iti Markandeya Kruta  

Venkateswara Vajra Kavacham SampoornamContinue reading...


 

Sri Sharada Bhujanga Prayath Ashtakam October 30th, 2012

Subha Saikumar
Suvakshoja Kumbha Sudha Poorna Kumbhaam
Prasada Valambhaam Prapunya Valambaam

Sadasyendu Bhimbhaam Sada Noshta Bhimbhaam

Bhaje Saradambhaam Ajasram Madhambham.


Kadakshe Dayardhraam Kare Gnana Mudhraam

Kalabhir Vinidhram Kalapai Subhadhraam

Purasthreem Vinidhraam Puras Thungabhadram

Bhaje Saradambhaam Ajasram Madhambham.


Lalaa Manga Phaalaam Lasad Gana Lolaam

Swabhakthaika Paalaam Yasa Sree Kapolaam

Kare Thwaksha Maalaam Kanath Prathna Lolaam

Bhaje Saradambhaam Ajasram Madhambham.


Su Seemantha Veneem Drusa Nirjit Thaineem

Ramath Keera Vaneem Namath Vajra Panim

Sudha Mandha Rasyam Mudha Chinthya Veneem

Bhaje Saradambhaam Ajasram Madhambham.


Susantham Sudeham Druganthe Kachanthaam

Lasad Salla Thagee Manthama Chinthyam

Smara Thapasai Sanga Poorvas Thitham Thaam

Bhaje Saradambhaam Ajasram Madhambham.


Kurange Thurange Mrugendre  Khagendre

Maraale Madhebhe Mahokshae Dhi Rodaam

Mahathyam Navamyam Sada Saama Roopam

Bhaje Saradambhaam Ajasram Madhambham.


Jwalath Kanthi Vahnim  Jagan Moha Naamgeem

Bhaje Maanasam Bhoja Subrantha Brungeem

Nija Stotra Sangeetha Nruthya Prabhangeem

Bhaje Saradambhaam Ajasram Madhambham.


Bhavambhoja Nethraja Sam Poojya Manam

Lasan Manda Hasa Prabha Vakthra Chihnaam

Chlath Chanchalodhara Tha Danga Karnam

Bhaje Saradambhaam Ajasram Madhambham. 


Continue reading...


 

Sri Vishnu Shodasa Nama Stotram-Vishnu Stuthi October 30th, 2012

Subha Saikumar
Oushadhe Chintha Yeth Vishnu
Bhojane Cha Janardhanam

Sayane Padmanabham Cha

Vivahe Cha Praja Pathim


Yudhe Chakradharam Devam

Pravase Cha Trivikramam

Narayanam Thanu Thyage

Sreedharam Priya Sangame


Duswapne Smara Govindam

Sankate Madhusoodham

Kanane Narasimhancha

Pavake Jala Sayinam


Jalamadhye Varahancha

Parvathe Raghu Nandanam

Gamane Vamanam Chaiva.

Sarva Karyeshu Madhavam


Shoda Saithani Namani

Pratha Ruthaya Ya Padeth

Sarva Papa Nirmuktho

Vishnu Lokae Maheeyathe


Continue reading...


 

Sri Mahalakshmi Stuthi October 30th, 2012

Subha Saikumar
Aadhi Lakshmi Namasthestu Para Brahma Swaroopini
Yaso Dehi Danam Dehi  Sarva Kamamscha Dehi May


Santhana Lakshmi Namasthesthu Puthra Pouthra Pradhayini

Puthran Dehi Danam Dehi Sarva Kamamscha Dehi May


Vidhya Lakshmi Namasthesthu Brahma Vidhya Swaroopini

Vidhyam Dehi Kalam Dehi Sarva Kamamscha Dehi May


Dhana Lakshmi Namasthesthu Sarva Daridriya Nasini

Dhanam Dehi Sriyam Dehi Sarva Kamamscha Dehi May


Dhanya Lakshmi Namasthesthu Sarvaabharana Bhooshithe

Danyam Dehi Danam Dehi Sarva Kamamscha Dehi May


Medha Lakshmi Namasthesthu Kali Kalmasha Nasinine

Pragnam Dehi Sriyam Dehi Sarva Kamamscha Dehi May


Gaja Lakshmi Namasthesthu Sarva Deva Swaroopini

Aswamscha Gokulam Dehi   Sarva Kamamscha Dehi May.                       


Veera Lakshmi Namasthesthu Parashakthi Roopini

Veeryam Dehi Balam Dehi Sarva Kamamscha Dehi May


Jaya Lakshmi Namasthesthu Sarva Karya Jaya Pradhe

Jayam Dehi Shubham Dehi Sarva Kamamscha Dehi May


Bhagya Lakshmi Namasthesthu Soumanglya Vivardhani

Bhagyam Dehi Sriyam Dehi Sarva Kamamscha Dehi May


Keerthi Lakshmi Namasthesthu Vishnu Vaksha Sthala Sthithe

Keerthim Dehi Sriyam Dehi Dehi Sarva Kamamscha Dehi May


Arogya Lakshmi Namasthesthu Sarva Roga Nivarini

Ayur Dehi Sriyam Dehi Dehi Sarva Kamamscha Dehi May


Sidha Lakshmi Namasthesthu Sarva Sidhi Pradhayini

Sidhim Dehi Sriyam Dehi Sarva Kamamscha Dehi May


Soundarya Lakshmi Namasthesthu Sarva Alangara Shobhithe

Roopam Dehi Sriyam Dehi Sarva Kamamscha Dehi May


Samrajya Lakshmi Namasthestu Bhukthi Mukthi Pradayini

Moksham Dehi Sriyam Dehi Sarva Kamamscha Dehi May


Mangale Mangala Dhare Mangalye Mangala Pradhe

Mangalartham Mangalesi Mangalyam Dehi May Sada


Sarva Mangala Mangalye Shive Sarvartha Sadhake

Saranye Triambike Devi Narayani Namosthuthe


Shubham Bhavathu Kalyani Ayur Arogya Sampadham

Mama Shathru Vinasaya Deepa Jyothi Namosthuthe


Continue reading...


 

Sri Rama Mangalasasanam October 30th, 2012

Subha Saikumar
Mangalam Kosalendraya Mahaneeya Gunabhdhaye
Chakravarthi Thanujaaya Sarva Bhoumaya Mangalam.               


Veda Vedantha Vedhyaya Megha Shyamala Moorthaye

Pumsaam Mohana Roopaya Punya Slokaya Mangalam.               


Viswa Mithra Ntharan Gaya Mithila Nagari Pathe

Bhagyaanaam Pari Pakaya Bhavya Roopaya Mangalam.                


Pithru Bhakthaya Sathatham Brathrubhi Saha Seethaya

Nanditha Khila Lokaya Rama Bhadraya Mangalam.                          


Thyaktha Saketha Vasaya Chithra Koota Viharine

Sevyaya Sarva Yaminaam Dheero Dhayaya Mangalam.                     


Soumithrina Cha Janakya Chapa Banasi Dharine

Samsevyaya Sada Bhakthya  Swamine Mama Mangalam.                   


Danda Karanya Vasaya  Khara Dhooshana Sathrave

Grudhra Rajaya Bhakthaya  Mukthi Dayasthu Mangalam.                       


Saadaram Sabari Datha Phala Moola Abhilashine

Soulabhya Paripoornaa Sath Vo Drikthaya Mangalam                              


Hanumath Sama Vethaya Harresa Bheeshta Dhayine

Bali Pramadhana Yasthu  Maha Dheeraya Mangalam.                              


Srimathe Raghu Veeraya Saethul langitha Sindhave

Jitha Rakshasa Rajaya  Rana Dheeraya Mangalam.                                 


Asadhya Nagarem  Divyam Abhishikthaya Seethaya

Rajadhi Rajaya Rama Bhadraya Mangalam.                                              


Mangala Sasana Paraiir Madacharya Purogamai

Sarvescha Poorvair Acharyai  Sathkrutha Yasthu Mangalam.                      


Vibheeshana  Kruthe Preethya Lanka Bheeshta Pradhayine

Sarva Loka Saranyaya Sri Raghavaya Mangalam.                                  


Brahmadhi Deva Sevyaya  Brahmanyaya Mahathmane

Janaki Prana Nadhaya  Ragu Nadhaya Mangalam.                                     


Sri Soumya Jamathru Mune  Krupaya Smanu Peyushe

Mahathe Mama Nadhaya  Raghu Nadhya Mangalam


Ramya Jamathru Muneena  Mangala Sasanam Krutham

Trilokyadhipathi Sriman  Karothu Mangalam Sada


   Ithi Sri Vara Vara Muni Swami Krutha  Sri Rama Mangala Sasanam Sampoornam


Continue reading...


 

Sri Venkateswara Vajrakavacha Stotram October 30th, 2012

Subha Saikumar

Narayanam Parabrahma,
sarvakaarana kaaranam
Prapadye Venkatesakhyaam,
Tadeva kavacham mama                                              1
I bow and salute that Venkatesa,
Who is lord Narayana himself,
Who is  the divine Lord of all,
And who is the cause of all causes,
And chant his armour for myself.
Sahasra Seersha Purusho
Venkatesassirovatu
Pranesha Prananilayaha
Pranan rakshatu mey Harihi                                        2
Let my head be protected by,
Lord Venkatesa with thousand aspects,
Who is the lord of all souls,
And place where the soul merges.
Aakasaraat sutaanaatha
Aatmanam me sadavatu
Deva Devottamopayaad
deham mey Venkateswaraha                                         3
     
Let the Consort of the daughter of the sky,
May protect my soul always,
Let the body got from the lord of Lords,
Be protected by Lord Venkateswara.
Sarvatra sarvakaryeshu
Mangambajanireeswaraha
Palayenmam sada karma
saphalyam naha prayacchatu                                        4
Let the soul like consort of Alamelu Manga.
Take care of all my works always ,
And lead me to good results of all of them.
Ya Etad vajrakavacha  mabhedyam Venkatesituhu
Sayam Prataha patennityam
mrutyum tarati nirbhyaha                                                5
This diamond armour of Venkatesa,
 which can never be broken,
If read daily in the evening and morn,
Would help one to cross death without fear.

Continue reading...


 

vishnu shodasa Nama Stotram October 30th, 2012

Subha Saikumar
Oushadhe chinthayeth Vishnu,
Bhojane cha Janardhanam,
Sayane Padmanabham cha ,
Vivahe cha prajapathim.                                 1
Yudhe Chakradharam Devam,
Pravase cha Trivikramam,
Narayanam thanu thyage ,
Sreedharam Priya sangame.                              2
Duswapne smara Govindam,
Sankate Madhu soodham,
Kanane narasimhancha ,
Pavake Jala sayinam.                                          3
Jalamadhye Varahancha ,
Parvathe Raghunandanam,
Gamane Vamanam chaiva.
Sarva karyeshu Madhavam.                                 4
Shodasaithani Namani,
Pratharuthaya Ya padeth,
Sarva papa nirmuktho,
Vishnu loka maheeyathe.                                           5

Continue reading...


 

panduranga astakam October 30th, 2012

Subha Saikumar
Maha Yoga Peete thate Bheema Radhya,
Varam Pundarikay Dathum Muneendrai,
Samagathya thishtanthamanandakandam
Parabrahma lingam baje pandurangam.           1
Thatidhwsasam Neelameghavabhasam,
Rama mandiramm sundraram chith prakasam,
Varam thwishtakayam samanyasthapadam,
Parabrahma lingam baje pandurangam.           2
Pramanam bhavabhdhoridam maamakaanaam,
Nithambha karabhyam drutho yena thasmath,
Vidhaurvasathyai drutho nabhi kesa,
Parabrahma lingam baje pandurangam.           3
Sphurath kousthubhalankritham kanda dese,
Sriya jushta keyurakam Srinivasam,
Shivam Shantha meedyam, varam loka palam,
Parabrahma lingam baje pandurangam.           4
Sarad Chandra bimbananam Charuhasam,
Lasath kundala aakrantha Ganda sthalangam,
Japaraga bimbadharam kanja nethram,
Parabrahma lingam baje pandurangam.           5
Kireedojwalath sarva dhik prantha bhagam,
Surair architham Divya rathanair anarghyair,
Tribhangakruthim barha malyavathamsam,
Parabrahma lingam baje pandurangam.           6
Vibhum venu nadham charantham durantham,
Swayam leelaa gopa vesham dadanam,
Gavaam brunda kanandadam charu hasam,
Parabrahma lingam baje pandurangam.           7
Ajam Rukmani prana sanjeevanam tham,
Param dhama kaivalyamekam thureeyam,
Prasannam prapannarthiham deva devam,
Parabrahma lingam baje pandurangam.           8
Sthavam pandurangasya vai punyadham ye,
Padanthyeka chithena bhakthya cha nithyam,
Bhavmbhonidhim  they api  theerthava anthakale,
Harer alayam saswatham prapnuvanthi.                   9

Continue reading...